+98 21 2620 5994 info@aba.digital

اپلیکیشن آباکیو

____________

اطلاعات خود را به چالش بکشید

و جوایز نقدی برنده شوید

اپلیکیشن آباکیو

__________

اطلاعات خود را به چالش بکشید

و جوایز نقدی برنده شوید

بیش از ۳۰ میلیون تومان جایزه‌ی نقدی ماهیانه

آباکیو اپلیکیشنی برای به چالش کشیدن اطلاعات عمومی شماست. به صورت کاملاً رایگان، با بازیکن‌های دیگر مسابقه دهید و جوایز نقدی، کارت شارژ و کدهای تخفیف از کسب و کارهای محبوبتان را برنده شوید

بیش از ۳۰ میلیون تومان جایزه‌ی نقدی ماهیانه

آباکیو اپلیکیشنی برای به چالش کشیدن اطلاعات عمومی شماست. به صورت کاملاً رایگان، با بازیکن‌های دیگر مسابقه دهید و جوایز نقدی، کارت شارژ و کدهای تخفیف از کسب و کارهای محبوبتان را برنده شوید